Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
Abonnee-actie “Geandewei”
 
Geacht gemeentelid,
 

 
Bent u lid van onze kerkelijke gemeente maar staat u (nog) niet ingeschreven als abonnee, dan is het waarschijnlijk dat u veel informatie misloopt.

Tot nu toe werd dit gedeeltelijk gecompenseerd door de wekelijkse Zondagskrant.
Echter, de uitgave van de Zondagskrant is in goed overleg met de drie wijkgemeenten per medio september 2015 beëindigd.
Daarom willen we het gebruik van de Geandewei graag stimuleren.
Wij zijn trots op dit prachtige en informatieve kerkblad en zijn van mening dat de Geandewei een veel grotere rol verdient in de communicatie binnen onze kerkelijke gemeente.
 
Naast een aantal vaste rubrieken en het algemene nieuws van onze gemeente, wordt u nl. ook uitvoerig geïnformeerd over het reilen en zeilen van alle drie wijkgemeenten. Dit vinden wij belangrijk voor de PGDAW als geheel.
  
Het kan zijn dat u op 23 september en op 7 oktober een proefexemplaar van de Geandewei krijgt. Wij hopen dat deze kennismaking in de smaak valt en u doet besluiten tot het nemen van een abonnement. De kosten bedragen slechts € 20,00 per jaar. Voor uw aanmelding kunt u gebruik maken van onderstaand formulier.
We hopen van harte u spoedig als nieuwe abonnee te mogen begroeten.
 
Met vriendelijke groet,
namens de Algemene Kerkenraad
Sipco H. Soorsma – scriba

P.S. de kosten voor de Geandewei voor het 4e kwartaal 2016 bedragen € 5,00.  Een vrijwillige bijdrage in deze kosten wordt zeer op prijs gesteld  (IBAN: NL 89 FVLB 0635 8078 07 o.v.v. Geandewei 4e kw.2016). 
 

Naam *   
Adres *   
Postcode *   
Plaats *   
Emailadres (voor bevestiging formulier)  
Rekeningnr. (IBAN) *   
Datum *   
Hierbij meld ik mij aan als abonnee op de Geandewei en machtig ik de penningmeester van de Protestantse Gemeente Dokkum-Aalsum-Wetsens om 1 x per jaar in de maand januari € 20,00 abonnementsgeld tot wederopzegging van mijn rekening af te schrijven. (Eventuele opmerkingen kunt u hiernaast kwijt.)  
 
 
 
 

Inloophuis
datum en tijdstip 25-10-2017 om 14.30
meer details

Gebedsgroep
datum en tijdstip 25-10-2017 om 19.00
meer details

 
Links 
Contact
Kerkelijk bureau
Harddraversdijk 1
9101 XA Dokkum
Email: 
Telefoon: 0519-293650
  meer
 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:


Of via formulier : LINK

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.