Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
Welkom Welkom

Welkom op onze website van wijkgemeente 1: Op deze site vindt u informatie, actualiteiten en achtergronden van en over onze wijkgemeente. Onder de diverse rubrieken vindt u vast de informatie die voor u interessant kan zijn. We proberen de berichten zo volledig en echt nieuws te laten zijn. Daar hebben we uw hulp wel bij nodig, dus als er een bijzondere dienst of bijeenkomst is, schroom niet om dit op te sturen naar:

 
Actie Kerkbalans 2018

Actie Kerkbalans 2018

Geef voor je kerk

 
Zangdienst in Aalsum

Zangdienst in Aalsum

Zondagmiddag 11 februari 

 
Gebedsgroep in actie

Gebedsgroep in actie

Gebedsgroep Herberg in actie voor Joris
Na het uur van gebed ging de gebedsgroep nog een paar uur door, omdat het gezegde immers 'Ora et labora' luidt: 'Bid en werk!'
Nu Joris Linssen een bezoek brengt aan Dokkum is de gebedsgroep uitgenodigd om medewerking te verlenen 
aan een (evangelisatie-)actie rondom de Kerstboom op de Zijl. Op zaterdagmiddag 16 december zal de gebedsgroep
aanwezig zijn bij de kerstboom en het winkelend publiek verrassen met de warmte en liefde die wij vanuit het Evangelie ontvangen
en mogen doorgeven. Nieuwsgierig? Kom eens langs bij de gebedsgroep of anders op 16 december 's middags bij de kerstboom.

 
Bruggenbouwer Tussen Ghana en Dokkum

Bruggenbouwer Tussen Ghana en Dokkum

Stemmige gezangen, opwekkingsliederen en Ghanese drummuziek wisselen elkaar af in De Herberg. Jasper Maas, ruim zes jaar vanuit de classis Dokkum actief als zendingsdominee in Noord-Ghana, neemt afscheid om verder te gaan als ‘gewone’ dominee in de Presbyteriaanse Kerk van dit West-Afrikaanse land. Maas was al in zijn studententijd gefascineerd door dit land, wijdde er zijn afstudeerscriptie aan en trouwde er met Mary Jarga, een Ghanese verpleegundige.
En nu zijn ze hier in Dokkum met hun kinderen Albert en Anniek omdat er een eind komt aan het werkverband met de protestantse organisatie Kerk in Actie. Alles wijst erop dat de familie Maas en protestants Dokkum elkaar in het hart hebben gesloten. Symbool daarvan, vertelt dominee De Vries, is het kleurrijke Ghanese kleed dat sinds jaar en dag de gedachtenistafel in De Herberg siert. Alle sprekers benadrukken dat de band zal blijven en dat wordt beaamd met lied 969: In Christus is noch west noch oost/ in Hem noch zuid noch noord/ één wordt de mensheid door zijn troost/ de wereld door zijn woord.
Maas zegt in zijn preek dat zending bedrijven geen doelbewust werk is, maar dat zending ‘gebeurt’ in de gewone dingen van het leven, ,,als je God liefhebt en je naaste eert’’. Bijvoorbeeld in een ontmoeting van christelijke studenten met een imam in het door religieuze spanningen beheerste Noord-Ghana. Of op een trainingsdag voor analfabete kerkelijke vrijwilligers in een afgelegen dorp.
Hij vertelt hoe de presbyterianen het evangelie proberen te vertalen naar de Afrikaanse omstandigheden, bijvoorbeeld door een eigen ritueel te ontwerpen voor weduwen, die nu op mensonterende wijze worden bejegend na de dood van hun man. ,,Ook dat is zending, licht brengen waar duisternis heerst.’’
Aan de kinderen vertelt Maas dat Ghanezen vooral naar de kerk komen om te zingen en te dansen. Hij leert ze het lied Naawuni viela, naawuni galisiya (God is goed, God is groot). Maas vertrekt niet met lege handen uit Dokkum. Diaken Willem de Boer biedt een cheque van bijna 3000 euro aan voor zijn werkzaamheden. Het is onder andere bijeengebracht met bloembollenverkoop in de classis.
HANS WILLEMS
 

 
Persbericht, Vrienden van Israël

Persbericht, Vrienden van Israël

Gift Kibboets Hanita
Op 23 oktober bezocht een groep Israelgangers uit de regio Dokkum Kibboets Hanita in noord-Israël.
Penningmeester Jan Woudstra van Vrienden van Israël overhandigde daar een bedrag van 1000 euro tbv sportmaterialen voor jongeren en een bedrag van 316 euro tbv verpleeghuis Beth Narkis. Dit laatste bedrag was opgebracht in de kerkdienst in het Golanhotel aan het meer van Tiberias.
Vrienden van Israel zal zich in de toekomst blijven richten op projecten in de Kibboets Hanita, op de grens van Israel en Libanon.
 

 
Gebedsgroep

Gebedsgroep

Eens in de twee weken zijn we op de woensdagavond in De Herberg biddend bij elkaar. Zie de data in agenda van wijk 1.
Tijd: 19.00-19.45 uur.
U bent welkom in de gebedsgroep,
maar ook om uw gebedsintenties aan ons door te geven.
Info: 

 
 
 
 

V&T-avond over Oecumene in Dokkum
datum en tijdstip 23-01-2018 om
meer details

Inloophuis
datum en tijdstip 24-01-2018 om 14.30
meer details

 
Links 
Contact
Kerkelijk bureau
Harddraversdijk 1
9101 XA Dokkum
Email: 
Telefoon: 0519-293650
  meer
 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:


Of via formulier : LINK

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.