Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
Welkom bij de Grote of Sint Martinuskerk Welkom bij de Grote of Sint Martinuskerk

Welkom op de website van wijkgemeente 2 van de Protestantse gemeente Dokkum Aalsum Wetsens: de Grote of Sint Martinuskerk. Onze kerk is een open en gastvrije gemeenschap waar mensen elkaar ontmoeten rondom het evangelie van Gods uitnodigende liefde. Ontmoeting is het hart van ons gemeente-zijn: ontmoeting met God, ontmoeting met elkaar en ontmoeting met de wereld om ons heen.

Klik hier voor Rooster Kerkdiensten 4e kwartaal 2018

Klik hier voor Beleidsplan 2016-2020
Klik hier voor Plaatselijke Regeling Grote Kerk Dokkum
Klik hier voor informatiegids 2018-2019
Berichten voor deze website kunt u sturen naar .
Berichten voor Geandewei naar .
Voor de koster, belt u: 06-12412053     
Adres: Grote- of Sint Martinuskerk Markt 2  9101LS Dokkum
            
                               

 
Jubileum organist Henk Hoogeveen Jubileum organist Henk HoogeveenZondag 28 oktober jl. vierden we het jubileum dat onze organist Henk Hoogeveen 40 jaar organist was in de Grote of St. Martinuskerk.
Ds. De Gier had Henk betrokken bij het samenstellen van de liturgie. Maar ook aan het begin van de dienst en na de zegen besteedde hij veel aandacht aan het jubileum. Henk ging helemaal los op de prachtige liederen die waren uitgezocht. Op verzoek van Henk werd "Een vaste burcht is onze God" gezongen en na de zegen verzocht ds. De Gier Henk naar beneden te komen.

lees meer »
 
Eetgroep: data gewijzigd!

Eetgroep: data gewijzigd!

Normaal bent u welkom op de eerste woensdag van de maand. Door allerlei oorzaken moeten wij daar echter drie keer een tweede woensdag van te maken. We zetten de komende data even op een rijtje:Woensdag 14 november: gewijzigd!
Woensdag 12 december, Kerstmaaltijd: gewijzigd
Woensdag  9 januari 2019: gewijzigd!

De data voor februari en maart zijn de gebruikelijke eerste woensdagen: beide keren de 6e. Wilt u, als u wilt mee-eten, de gewijzigde data alstublieft noteren? U blijft er even welkom om!

 
Afscheid Marten Seeger Afscheid Marten Seeger


Samen met kosteres Liskje de Boer zorgen vrijwilligers elke woensdagmorgen voor een schone kerk. Op 26 september nam één van hen, Marten Seeger, na achttien jaar afscheid. Mede namens Martens collega's, Hans Smits en Roel van Wieren, overhandigde Liskje de Boer hem met hartelijke woorden een ferm bos bloemen. Minne Jellema dankte Marten namens de kerkrentmeesters met een cadeau-envelop voor zijn vele jaren inzet. Uiteraard had Marten zijn redenen om zoveel jaren zijn vrijwilligerswerk te doen: betrokkenheid bij de gemeente was de voornaamste. Ook had hij zijn specialiteiten. Zoals de stoelen op de juiste afstand van elkaar in de rij zetten. Met een plamuurmes, vlot en precies, het groen tussen de tegels en stenen rond de kerk verwijderen. Hoogtepunt van ieder woensdagmorgen was voor Marten: samen aan de koffie en levensmomenten delen als verjaardagen en andere hoogtijdagen. Met goede gevoelens zal hij zich de mensen van het schoonmaakteam en het vrijwilligerswerk voor de kerkgemeenschap blijven herinneren. Wie belangstelling heeft om Martens plaats in te nemen, kan contact opnemen met Liskje de Boer. Tel.: 292251. 

 
Vegetarisch en glutenvrij Vegetarisch en glutenvrij


Woensdag 3 oktober hadden we als eetgroep weer een gezellige bijeenkomst. We mochten twee nieuwe gasten verwelkomen.
Als voorgerecht konden we genieten van een heerlijke tomaten-groentesoep, vegetarisch en glutenvrij. Als hoofdgerechten een courgette-gehaktschotel, gegratineerd met kaas, met daarbij rijst en een lekkere salade. Verder een Chinese stoof met veel kruiderij en een pompoen-kokos puree. Als toetje een kersentrifle. Onder het genot van een kopje koffie of thee en nog wat gezellig napraten, ging de intekenlijst voor de volgende keer rond. Dit is deze keer de tweede woensdag van november, 14 november. Van harte welkom!

 
Gezamenlijke Startzondag en Gemeentezondag

Gezamenlijke Startzondag en Gemeentezondag

De gezamenlijke jeugdouderlingen van Protestantse Gemeente Dokkum – Aalsum – Wetsens hadden de taak op zich genomen om een gezamenlijke Startzondag winterwerk 2018/2019 te bedenken en uit te voeren. Een Startzondag die ook wijksgewijs in De Herberg, de Fontein en de Grote- of Sint Martinuskerk ook tevens een gemeentezondag zou zijn. Een zondag waarop kinderen, jongeren en volwassenen elkaar zouden ontmoeten. En die opzet is op zondag 24 september in onze wijkgemeente geheel gelukt. Mede dankzij jeugdouderlinge Mirjam Gadernier – Dupon als hartelijk begeleidster. De binnenkomst was al heel uitnodigend met koffie, thee en fris en gebak verzorgd door gemeenteleden. Een andere inrichting van de kerk in tafelgroepen riep al direct ontmoeting en gesprek op. De aanweizgen konden zich geen betere overgang wensen naar de liturgie met als thema 'Een goed gesprek'.

lees meer »
 
Inloophuis

Inloophuis

Op woensdag 12 september is het inloophuis in het Martinushuis weer gestart.
Het inloophuis is iedere woensdagmiddag open vanaf 14.30 uur tot 16.30 uur.
Het inloophuis is er voor iedereen. Wilt u even de rust van een kerkgebouw opzoeken voor een praatje onder het genot van een kopje koffie of thee, dan bent u van harte uitgenodigd. Een team van vrijwilligers staat weer paraat . Heel vaak is er dan ook orgelmuziek. Van harte aanbevolen.

 
Zomerconcerten

Zomerconcerten

Zoals ieder jaar,  al  meer dan 25 jaar lang,  was er ook dit jaar weer een zomerserie in de maanden juni, juli en augustus  in Dokkum. Bijzondere concerten, omdat het dubbelconcerten zijn: eerst is er op de vrijdagavond  om 7 uur een beiaardbespeling op het carillon van het stadhuis, daarna spoedt de beiaardier zich naar de Grote- of Sint Martinuskerk en vervolgt in de hoedanigheid van organist zijn orgelbespeling als een ‘inloop-concert’. Men kan komen en ook weer gaan, de toegang is gratis, maar om een en ander in stand te houden is een financiële bijdrage in de orgelpijp natuurlijk wel gewenst. Beide concerten duren meestal 45 minuten.

lees meer »
 
AFSLUITING ZOMEREXPOSITIE AFSLUITING ZOMEREXPOSITIE

Donderdagmiddag 30 augustus heeft de afsluiting plaatsgevonden van de zomerexpositie. De hele zomer lang hebben zowel kerkgangers als toeristen kennis kunnen nemen van het creatieve werk van gemeenteleden. Uit de reacties is duidelijk geworden dat velen dat op prijs hebben gesteld. De organiserende Grote Kerk Cie. werd verrast door een grote variatie aan verschillende kunstuitingen. Naast schilderijen, tekeningen en quilts waren er ook gedichten, beschilderd aardewerk en zelfbouwgitaren. De afsluiting vond plaats tijdens een gezellig samenzijn met koffie, thee en oranjekoek. Er was gelegenheid voor het uitwisselen van ideeën en ervaringen en er werden suggesties gedaan voor een eventuele volgende expositie. Namens de Grote Kerk Cie. bedankte Ruurd Gjaltema de exposanten voor hun medewerking en het beschikbaar stellen van hun werk.

 
Eetgroep 5 sept Eetgroep 5 sept


Deze keer hadden we weer een gezellige avond met 17 eters , 3 kokers en 2 helpers. Jelly en Tineke hadden de tafels weer leuk gedekt en toen iedereen aanwezig was werd het voorgerecht opgediend. Paula had voor een heerlijke chinese tomaten soep gezorgd. Het recept volgt nog. Ze verklapte dat er zelfs appelmoes in zat. Wij vonden in ieder geval omeletreepjes, kip en heel veel groente. Eigenlijk was het bijna een maaltijdsoep, zo rijk gevuld. Gelukkig hield iedereen een plekje vrij voor het hoofdgerecht. Karin en Hannie (de kokers van het hoofdgerecht) maakten een Oosterse maaltijd. Karin maakte heerlijke nasi en frikadel. Voor erbij omelet en pindasaus. Hannie maakte een curry met kip en rijst. Erbij gado gado met gekookt ei. Voor de eters met een dieet had Karin er een passend gerecht bedacht.  Als toetje een ouderwetse vlaflip met rietje ( zie foto) Na de koffie of thee met een glaasje met alcoholische inhoud,  ging iedereen weer verzadigd en tevreden huiswaarts.

 
High tea

High tea

Op woensdagmiddag 15 augustus had de diaconie voor de ouderen uit onze gemeente een High tea georganiseerd. De bedoeling hiervan was om tijdens de vakantieperiode een mogelijkheid te bieden om even gezellig bij elkaar te zijn. Dat er wel behoefte aan was bleek al snel uit het aantal reacties van mensen die zich hiervoor hadden opgegeven en dus konden we beginnen met het voorbereiden. Nadat we op de dag zelf allerlei hapjes hadden klaargemaakt konden we ’s middags om half drie de mensen welkom heten. Er kwamen schalen met lekkers op tafel en zoals bij een High tea gebruikelijk, werden er verschillende soorten thee geschonken. De sfeer was gemoedelijk en gezellig. Tussen het “zoete gedeelte” en het “hartige gedeelte” in en onder het genot van een glaasje verse jus d’orange werd er vervolgens een bingo gehouden. Er waren leuke prijzen te winnen. Je kon aan de mensen merken dat ze het naar de zin hadden. Ondertussen werd er in de keuken door de diakenen een glaasje advocaat met slagroom klaargemaakt als afsluiting van een geslaagde middag. De diakonie.

 
"Je doet het dienstbaar samen" "Je doet het dienstbaar samen"

In de Geandewei van begin juni schreef dominee Hans Oosterhoff over de vraag: 'Wat doet een ouderling?' Hij deed dat via de kernwoorden eredienst, kerkeraad en pastoraat.
In de eredienst is de ouderling begeleidend en medeverantwoordelijk. In het pastoraat coördineert de ouderling het werk van het wijkteam en doet bezoekwerk. In de kerkeraad denkt de ouderling mee over het reilen en zeilen van de wijkgemeente en het beleid op langere termijn.
 
Ervaringen van ouderling Bram Borstlap
Bram Borstlap was de afgelopen vijf jaar ouderling van sectie 5, Hoedemakerspolder. Hij treedt in september af. We vroegen hem hoe hij zijn taken als ouderling heeft ervaren. “Ik heb vooral ervaren dat ik plezierig en dienstbaar met anderen mocht samenwerken,” is Brams eerste reactie. Denkend aan de drie kernwoorden kerkeraad, pastoraat en eredienst geeft hij aan deze ervaring een bredere invulling. Lees verder >>>

lees meer »
 
"Bezinningstoerisme als passie" "Bezinningstoerisme als passie"

 Januari 2005: Dirk Osinga wordt gevraagd voor de Grote Kerkcommissie. Samen met anderen Open Kerk te organiseren in het toeristenseizoen wordt zijn hoofdtaak. Met koster Ankie Wiersma spant hij zich al weer dertien jaar in om mensen in contact te brengen met bijzonderheden en  waarden die de historische Grote- of Sint Martinuskerk te bieden heeft. Broor Adema, 4 juni 2016  overleden, had daarin eveneens een groot aandeel. “Ik kom uit Berlikum. Daar is ook een mooie, achtkantige koepelkerk van enkele eeuwen oud. Betrokkenheid bij de kerk kreeg ik van huis uit mee. Het kerkgebouw met zijn ontstaansverhaal hoorde daarbij. Dat verhaal heeft voor altijd mijn interesse voor kerken en hun bewoners gewekt. Iedere kerk in ieder dorp en stad heeft zijn verhaal, een boeiend verhaal. En dat wil ik graag helpen doorvertellen.”

Lees verder>>>

 
Bezoek werkgroep Muiderkerk Bezoek werkgroep Muiderkerk

Op zondag 10 juni vond er voor de 12e keer een uitwisseling plaats tussen de diaconie van de Grote Kerk en de diaconale werkgroep Muiderkerk uit Amsterdam.  Elk jaar, de eerste of tweede zondag in juni,  bezoeken wij  om de beurt elkaar. Deze keer kwamen er zes mensen van de Muiderkerk naar Dokkum. Zo rond 9 uur kwamen zij aan bij de Grote kerk.  Onder het genot van een kop koffie hebben we hen welkom geheten.
Vervolgens hebben zij een plekje in de kerk opgezocht om samen met onze gemeente de dienst, waarin het Heilig Avondmaal werd gevierd, bij te wonen.
Het koffiedrinken na de dienst en de gesprekken met de gemeenteleden werden door hen zeer gewaardeerd.
Omdat het deze zondag ook de laatste dag was van de drie oecumenische Bonifatiusdagen in Dokkum werd er ’s middags een processie  gehouden. Om 11 uur hebben we al geluncht, omdat wij als diaconie en Amsterdamse gasten hierin mee zouden lopen. We hebben mogen genieten van een heerlijke, door de diakenen zelfgemaakte lunch en ondertussen elkaars activiteiten en ervaringen met het diaconale werk uitgewisseld. Een beetje later dan verwacht hebben we ons op de Bargemerk aangesloten bij de processie. Dit was een kleurrijk geheel.
Om twee uur stond er een bezoek gepland aan het Klooster Claercamp museum in Rinsumageest. Er werd ons daar veel  verteld over het oude klooster dat daar in de 12e eeuw werd gesticht.
Zeker een aanrader om daar eens met de fiets naar toe te gaan of lopen via het pelgrimspad. Het museum is zaterdag- en zondagmiddag geopend.
Weer terug in Dokkum hebben we in de achterzaal van de kerk nog wat gedronken en hebben we om 4 uur afscheid van elkaar genomen.  We kunnen terugzien op een mooie, waardevolle dag!
Nu gaan we weer verder met het uitwisselen van elkaars notulen, om zo van elkaar te blijven leren.
Een groet van de diaconie Grote kerk.
 

 
Mini Kerkenpad 2018 Mini Kerkenpad 2018
In de afgelopen week heeft de raad van kerken weer haar mini kerkenpad georganiseerd. Er deden dit jaar 5 kerken mee waaronder ook weer de St.Martinus kerk. In 3 ochtenden kwamen plm.150 kinderen langs van 5 verschillende lagere scholen uit Dokkum. Om 10.00 was er koffie voor de leiding en ranja en koek voor de leerlingen. De vertellers waren weer Frans Bakker, Minne Boelens en Dries Sikkema. Elk jaar weer trouw aanwezig. Het waren weer leerzame en fijne ochtenden.

 
De Markt op de schop

De Markt op de schop

De werkzaamheden aan de Markt naderen hun voltooiing. Het boventerrein is weer beschikbaar om de auto’s te parkeren. Deze parkeerplaatsen zijn vooral bedoeld voor mensen die niet zo goed ter been zijn. Op het lagere gedeelte van de Markt zijn ook parkeerplaatsen, en ook op De Fetze mag (mits netjes) geparkeerd worden. Dit alles is besproken met de dienst Fergunningen, Tafersjoch, Hendhaefjen (Vergunningen, Toezicht, Handhaven) van de DDFK-gemeenten.
In de afgelopen maanden hebben diverse mensen zich ingezet om de kerk bereikbaar te houden: georganiseerde en spontane autodiensten, waarbij het soms een hele kunst was om zelf de auto nog ergens kwijt te raken; en  de verkeersregelaars die mensen hielpen om een plekje voor de auto te vinden. Anderen kwamen wat vaker op de fiets, of zetten de auto wat verder weg, en ontdekten dat het ook wel mooi is om lopend ter kerke op te gaan. Al met al zijn we deze periode goed doorgekomen en hebben de kerkdiensten er niet al teveel onder hoeven lijden.
In de nieuwe situatie zijn er op de Markt minder parkeerplaatsen dan voorheen, maar in een iets bredere straal rondom de kerk zijn ook nog wel mogelijkheden. En die mooie gewoonte van het lopen en fietsen moeten we er ook maar een beetje in houden.
En, dat mag ook gezegd: we krijgen een prachtig kerkplein, waar de Grote Kerk nog mooier op uitkomt dan voorheen.

 
Herdenking ds. Cohen Herdenking ds. CohenIn het kader van de Bonifatiusdagen gaf de Grote Kerk uitgebreid aandacht aan hun oud-predikant ds. J.B.W. Cohen. Het werd een indrukwekkende middag. Zoon Orpheus Cohen hield een ontroerend verhaal en NIOD-onderzoekster Anne-Lise Bobeldijk gaf een interessante powerpoint presentatie over ds. Cohen. Een en ander werd omlijst door het Kaddisj van Ravel. 
Via Kerkomroep is de hele bijeenkomst te beluisteren.KLIK HIER.

lees meer »
 
 
 
 

Open dag i.v.m. 60 jarig bestaan van Opus 3
datum en tijdstip 17-11-2018 om 10.30
meer details

Kerkdiensten in Wijk 1
datum en tijdstip 18-11-2018 om 09.30
meer details

Kerkdienst in de Grote Kerk met ds. A. Reitsma
datum en tijdstip 18-11-2018 om 9.30
meer details

 
Links 
Contact
Kerkelijk bureau
Harddraversdijk 1
9101 XA Dokkum
Email: 
Telefoon: 0519-293650
  meer
 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:


Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.