Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
Welkom bij de Grote of Sint Martinuskerk Welkom bij de Grote of Sint Martinuskerk

Welkom op de website van wijkgemeente 2 van de Protestantse gemeente Dokkum Aalsum Wetsens: de Grote of Sint Martinuskerk. Onze kerk is een open en gastvrije gemeenschap waar mensen elkaar ontmoeten rondom het evangelie van Gods uitnodigende liefde. Ontmoeting is het hart van ons gemeente-zijn: ontmoeting met God, ontmoeting met elkaar en ontmoeting met de wereld om ons heen.

Klik hier voor Beleidsplan 2016-2020

Klik hier voor Plaatselijke Regeling Grote Kerk Dokkum

Klik hier voor informatiegids 2017-2018

Berichten voor deze website kunt u sturen naar .
Berichten voor Geandewei naar
Voor de koster, belt u: 06-12412053                                   

                               

 
Maar er is meer!

Maar er is meer!

De Grote of Sint Martinuskerk in Dokkum organiseert binnenkort rond 500 jaar Reformatie een aantal activiteiten.
Over de Grote Kerklezing van donderdag 9 november kunt u elders lezen: historicus drs. Dick van der Galiën houdt dan een interessante lezing over de geweldige invloed die Luther op alle mogelijke gebieden gehad heeft. 

Maar er is meer!

Op zaterdag 4 november organiseert de KVOK ( Koninklijke Vereniging van Organisten en Kantores)  een bijeenkomst voor haar leden ( in Friesland vooral organisten) in de Grote of St. Martinuskerk in Dokkum om 14 uur.  Organist van de kerk Auke de Boer zal iets vertellen over “Lutherliederen” en  op het orgel een aantal bewerkingen erover laten horen. Luther was zelf  van 37 liederen  tekstdichter of componist, maar daarnaast heeft een groot aantal tijdgenoten ook liederen gemaakt. Deze verzameling wordt “het Lutherlied” genoemd.

lees meer »
 
Grote Kerklezing door Dick van der Galiën op donderdag 9 november aanvang 20.00 uur

Grote Kerklezing door Dick van der Galiën op donderdag 9 november aanvang 20.00 uur

It’s politics, stupid! 

Toen Maarten Luther op 31 oktober 1517 liet weten dat hij bereid was in het openbaar een debat te voeren met zijn vakbroeders over de onwettigheid van de aflatenhandel, zullen maar weinigen de handschoen hebben willen oppakken. De communis opinio onder theologen en andere kenners van Gods woord was dat het kopen van Gods genade duidelijk onzinnig was. Einde discussie? 

lees meer »
 
Woensdag, 4 oktober kwam de eetgroep weer bij elkaar Woensdag, 4 oktober kwam de eetgroep weer bij elkaar


Drie kooksters hadden hun best gedaan:
Als voorgerecht aten we een heerlijk gevulde groentesoep. Het  hoofdgerecht bestond uit kleine aardappeltjes met boeuf bourguignon, een vleesgerecht, bloemkool en sla. Als dessert waren er peertjes uit de boomgaard met chocoladevla en warme vanillesaus. Het werd een heel gezellige maaltijd, dit keer met een wat kleiner gezelschap dan normaal.
De eerstvolgende keer is woensdag 8 november, half 6.

 
Een startzondag anders dan anders Een startzondag anders dan anders

foto's Louwrens Wildschut

Binnen onze wijkgemeente leken de afgelopen jaren de startzondagen erg op elkaar. Dat moest maar eens anders. Dus een groepje enthousiaste kerkenraadsleden ging aan de slag en dat leverde een prachtig programma op!

Na de dienst, waarin we afscheid namen van vertrekkende kerkenraadsleden en nieuwe leden bevestigd werden, was er zoals gebruikelijk koffie. Wie daarbij zoals op andere zondagen een koekje wilde: prima, maar er was nu een ruime keuze in koek, cake en gebak. Dit alles ingebracht door gemeenteleden. Daarna kwam er een reeks van activiteiten: ieder kon iets van eigen gading uitzoeken. Buiten deden kinderen (en sommige volwassenen) met groot enthousiasme hun best om enorme bellen te blazen. Na die tijd werd er druk met LEGO gespeeld.

lees meer »
 
Organist Jan de Boer ontvangt onderscheiding

Jan de Boer, zijn vrouw Liskje en burgemeester Marga Waanders
Organist Jan de Boer ontvangt onderscheiding

Lioessens, zondag 11 september - De Gereformeerde kerk van Lioessens geeft in een speciale dienst aandacht aan organist Jan de Boer. Sinds 1997, al weer twintig jaar dus, begeleidt hij in Lioessens de gemeentezang. Reeds vele jaren daarvoor echter hebben gemeenteleden van andere kerken van zijn orgelspel mogen genieten. Alle reden om hem met een Koninklijke Onderscheiding te waarderen. Koning Willem-Alexander benoemt Jan de Boer dan ook tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Een vermelding en felicitatie van dit heugelijk feit op de website van onze wijkgemeente is zeker op zijn plaats. De wijkgemeente rondom de Grote- of Sint Martinuskerk kan, waar nodig, altijd een beroep op organist Jan de Boer doen. En dat voor zowel diensten als voor orgelbespelingen bij Open Kerk op woensdag- en zaterdagmiddag. Hoe dat laatste ook door bezoekers op prijs wordt gesteld kan in het gastenboek worden nagelezen. Ook als gemeentelid en echtgenoot van kosteres Liskje de Boer is hij steeds bereid om in praktische zin dienstbaar te zijn. 
De wens dat Jan de Boer zijn goede muzikale en ander werk nog vele jaren mag voortzetten willen we bij dezen graag kenbaar maken.

 
Berichten voor wijkgemeente 2 - aanvulling op berichten in Geandewei Berichten voor wijkgemeente 2 - aanvulling op berichten in Geandewei

Trouwdienst
Op zaterdag 30 september hopen Siemon Westra en Aukje Visser elkaar hun ja-woord te geven. Zij vragen Gods zegen over hun huwelijk in een dienst in de Grote Kerk, die om 16.30 uur begint, waarin ds. Oosterhoff voorgaat, en de christelijke muziekvereniging Excelsior uit Driezum-Wâlterswâld haar medewerking verleent.
Siemon en Aukje wonen in de Koekebakkerssteeg 9. Wij wensen hen een hele mooie huwelijksdag, en met elkaar een gezegend leven.

Wisseling van de wacht
En dit zijn de namen van hen die op 24 september van hun ambt worden ontheven, en van hen die in het ambt worden bevestigd.
Drie diakenen stoppen ermee. Dat zijn Wytze Pyt de Jager, Edo de Vries en Herman Stormer. Herman was eigenlijk vorig jaar al aftredend, maar ging nog een jaartje door om een aantal zaken af te maken; zijn opvolger, Annemiek Nagel is vorig jaar al bevestigd.
De opvolger van Wytze Pyt wordt Zwany Braaksma. Zij woont in de Gritmûne 2, en wordt de wijkdiaken van sectie 2, de Weeshuislanden-west. De opvolger van Edo wordt Aly Schaaf-Vrieswijk. Zij woont aan de Ringwei 3 in Brantgum, en wordt wijkdiaken van sectie 5, de Hoedemakerspolder.
Ook jeugdouderling Jouke Roersma draagt zijn taken over, en wel aan Mirjam Gardenier-Dupon. Zij woont aan de Feie van Heemstrasingel 40 en zal onze gemeente gaan vertegenwoordigen in de jeugdraad.
Theo Dirksen legt zijn taak als wijkkerkrentmeester neer. Hij blijft echter voorlopig nog wel aan als coördinator voor het onderhoud van de gebouwen. Jan Steenstra, Da.A.M.L.Frevelstraat 7, volgt hem op als penningmeester van de wijk.
Wij zijn dankbaar voor de mensen die zich in de afgelopen jaren hebben ingezet in de kerkeraad. De één heeft haast een dagtaak aan het ambt; de ander kan het er soms maar nauwelijks bijdoen naast het gewone werk en het gezin, - maar iedereen draagt naar vermogen een steentje bij, en dat maakt de gemeente.
Heel blij zijn we ook met de mensen die zich (weer) voor een nieuwe periode in de kerkeraad beschikbaar hebben gesteld. De kerkeraad is weer nagenoeg compleet, en dat mogen we in deze tijd wel met dankbaarheid en verwondering constateren. Nagenoeg, want het zou wel heel mooi zijn als er nog één kerkrentmeester bij zou komen om het team te versterken.
In de kerkeraadsvergadering van 18 september namen wij ‘afscheid’ van de vertrekkende kerkeraadsleden, en zijn de ‘nieuwen’ alvast in ons midden. En in de dienst op 24 september kunt u als gemeente de oude en de nieuwe ambtsdragers bedanken en verwelkomen.

Leeskring
De leeskring is weer begonnen op 21 september. Er doen zo’n 15 mensen mee, en we hebben gekozen voor een boekje over Paulus, geschreven door Rowan Williams, de emeritus aartsbisschop van Canterbury. “God ontmoeten in Paulus” is de titel van het boekje, en het is een verrassend boekje, waarin dingen over de apostel staan die zelfs uw dominee nog niet wist. Voor de deelnemers – ook voor hen die thuis meelezen – zijn inmiddels exemplaren besteld, maar voor wie alsnog wil instappen is het boekje eenvoudig te bestellen.
We beginnen om 10.00 uur, vanaf 9.45 uur staat de koffie klaar in het Martinushuis.
Verdere data dit jaar: 5 en 19 oktober; 2, 16 en 30 november.
Ieder die mee wil doen is welkom; je kunt zo instappen, en hoeft niets voor te bereiden; we lezen ter plekke het boek, en gaan zo altijd gelijk op.

 
Amaryllisbol aktie

Amaryllisbol aktie

U kunt weer amaryllisbollen kopen.  
Ook dit jaar is de opbrengst voor het project van Jasper Maas in Ghana, dus uw geld wordt goed besteed! 
 
Op zondag 17 en zondag 24 september organiseren onze diaconie en de zendingscommissie zwo weer de amaryllisbol aktie. Op deze twee  zondagen kunt u de bollen bestellen . Bij de ingang zullen dan diakenen staan met intekenlijsten. Er is keuze uit rode en witte bollen. De prijs is 4 euro per stuk of 3 voor een tientje. Levering zal eind oktober plaatsvinden.  
Voor wie niet op die zondagen aanwezig is, maar toch wil bestellen: er ligt een bestellijst in  het keukengedeelte op de zondagen 27 augustus en 3 september.  
U kunt ze ook via de mail bestellen:   
  

 
Herdenking ds. Cohen Herdenking ds. CohenIn het kader van de Bonifatiusdagen gaf de Grote Kerk uitgebreid aandacht aan hun oud-predikant ds. J.B.W. Cohen. Het werd een indrukwekkende middag. Zoon Orpheus Cohen hield een ontroerend verhaal en NIOD-onderzoekster Anne-Lise Bobeldijk gaf een interessante powerpoint presentatie over ds. Cohen. Een en ander werd omlijst door het Kaddisj van Ravel. 
Via Kerkomroep is de hele bijeenkomst te beluisteren.KLIK HIER.

lees meer »
 
Wie komt ons helpen!

Wie komt ons helpen!

Huishoudelijke werkzaamheden Grote Kerk
 
In onze wijkgemeente “Rondom de Grote Kerk” beschikken wij gelukkig over een aantal vrijwilligers die allemaal hun bijdrage leveren aan het schoonhouden van de kerk. De Grote Kerk ziet er meestal fris en schoon uit en dat willen we graag zo houden. Helaas is het aantal vrijwilligers op dit moment niet voldoende om alle werkzaamheden naar behoren uit te voeren. De werkzaamheden van de “schoonmaakploeg” bestaan hoofdzakelijk uit: afstoffen, stofzuigen, dweilen en ramen lappen.
 
Wie komt ons helpen!
 
U bent hartelijk welkom op iedere woensdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur om ons team te versterken.
 
Als u ons wilt helpen neem dan contact op met koster Liskje de Boer, tel. 292251.
 

 
Open kerk Dokkum met schilderijen van Peter Papenborg.

- Peter Papenborg - *19-12-1955 -- † 3-7-2016
Open kerk Dokkum met schilderijen van Peter Papenborg.

Vanaf woensdag 10 mei tot en met 10 september 2017 staan de deuren van de Grote of Sint Martinuskerk aan de Markt in Dokkum weer gastvrij open voor bezoekers. Een flinke groep vrijwilligers maakt het mogelijk dat van woensdag tot en met zaterdag tussen 14.00 en 17.00 uur een ieder die dat wil de kerk kan bezoeken. Op vier koopzondagen is de kerk eveneens open en is er rond half vijf gelegenheid  zelf ingebrachte verzoeknummers te zingen. 
 

lees meer »
 
Palmpasen 2017 Palmpasen 2017Zondag 9 april was het palmpasen. Zo’n 25 kinderen meldden zich ‘s ochtends in hun eigen ruimte om een palmpaasstok te maken. Met behulp van een aantal tieners was het resultaat vele kleurige stokken. Net voordat we naar beneden gingen om een rondje door de kerk te lopen, kreeg ieder kind nog een broodhaan op zijn of haar stok.
Zoals elk jaar was dit weer een erg gezellige bijeenkomst. Waarin de kinderen al knutselend en pratend ook de symbolen aan de stok leerden kennen. 
 

lees meer »
 
Komt u ons helpen?

Komt u ons helpen?

Elke eerste woensdag van de maand koken we in de Grote Kerk (Martinushuis) voor alleenstaanden. Zo’n gezamenlijke maaltijd en ontmoeting is iedere keer een groot succes: wie mee-eet, tekent na afloop bijna altijd gelijk weer in voor de volgende maand!
 
Waar komen onze gasten zoal vandaan? In elk geval uit alle drie wijkgemeentes van PKN Dokkum maar ook enkelen uit andere kerken. De animo is groot, de gastengroep zit nu rond de twintig personen, en nu lopen we tegen onze praktische grenzen aan.
 
Onze “kookclub” kan wel wat hulp gebruiken! Dat geldt voor het koken zelf, maar zeker ook voor “alles eromheen”: tafels dekken, afruimen, afwassen (er is een vaatwasser) en na afloop alles weer netjes  achterlaten. 
 

lees meer »
 
Ontmoeten - Heidag kerkenraad 1-4-2017 Ontmoeten - Heidag kerkenraad 1-4-2017Bijna alle kerkenraadsleden waren zaterdag 1 april, rond koffietijd, in het Martinushuis. Een enkeling ontbrak vanwege werk of (feestelijke) familiezaken. En bijna iedereen nam iets lekker mee, voor bij de koffie, de lunch of de ‘nazit’.

De dag stond in het teken van ontmoeting. En ook van het ont-moeten: nu eens niet te hoeven vergaderen over belangrijke kerkelijke zaken, maar tijd voor elkaar.

Al bij de koffie, met heerlijke taart en koek, ontstonden fijne gesprekken. De fijne sfeer bleef toen er in groepjes werd gesproken over een ieders (geloofs)leven.  In de totale groep vertelde ieder nog kort over gebeurtenissen of een moment, bepalend voor het geloofsleven. Vaak aan de hand van een voorwerp dat hierbij van belang was of is: een bijbeltje, een lied, een gedicht enzovoort. Van ontmoeting was zeker sprake: in een open en warme sfeer werden zeer persoonlijke zaken met elkaar gedeeld.

lees meer »
 
Impressie van de orgelvesper Impressie van de orgelvesper

lees meer »
 
“De kerk over tien jaar” “De kerk over tien jaar”

In februari hielden we in onze wijkgemeente acht ontmoetingsbijeenkomsten, met als thema: “De kerk over tien jaar”. Zo’n 150 mensen gaven zich op; de bijeenkomsten waren dus goed gevuld, en de gesprekken geanimeerd.
Het thema “De kerk over tien jaar” was ons ingegeven door de beleidsnota van de landelijke kerk: “Kerk 2025, Waar een Woord is, is een weg”, die onlangs in de synode werd aangenomen en nu bij alle kerkeraden op tafel ligt. In deze nota wordt de koers uitgezet die de PKN de komende jaren wil varen. Twee uitgangspunten zijn daarbij belangrijk: we moeten de krimp serieus nemen, en we moeten terug naar de basis en overtollige ballast wegdoen.

lees meer »
 
 
 
 

Inloophuis
datum en tijdstip 25-10-2017 om 14.30
meer details

Gebedsgroep
datum en tijdstip 25-10-2017 om 19.00
meer details

 
Links 
Contact
Kerkelijk bureau
Harddraversdijk 1
9101 XA Dokkum
Email: 
Telefoon: 0519-293650
  meer
 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:


Of via formulier : LINK

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.