Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 

zo 15 oktober 2017

Kerkdienst Grote Kerk met ds. J.P. Oosterhoff

Locatie: 
 Grote Kerk
Tijdstip: 
 9.30 uur

Liturgie 15 oktober 2017 Grote Kerk Dokkum
Bij de dienst
We lezen – dit keer volgens het Luthers leesrooster – Mattheüs 22: 34 – 40, waarin de Farizeeërs Jezus vragen naar het grootste gebod in de wet. Hoe zijn mensen tot morele wezens geworden? Gedragswetenschappers en evolutiebiologen hebben daar de laatste jaren heel wat boekjes over open gedaan. De Bijbel zegt het wat eenvoudiger: “Toen sprak God al deze woorden” (Exodus 20: 1). Maar als je goed leest, dan vind je in de Bijbel zelf al dat die woorden een hele voorgeschiedenis hebben. Misschien nog wel belangrijker vraag is: Houden deze woorden over ‘je naaste liefhebben als jezelf’ het als de nood aan de man komt, of zijn ze maar een dun laagje joods-christelijke beschaving?
Uit het Oude Testament lezen we Ezechiël 34: 20 – 27, een gedeelte uit de felle profetie over de valse herders en de ware Herder.
 
De orgelmuziek in de dienst
Voor de dienst: samengestelde partita van verschillende componisten (Bach, Buxtehude, Böhm en Pachelbel ) over het Lutherlied  'Erhalt uns Herr bei deinem Wort'.
Na de preek: (kort) voorspel van Jan Jansen, voormalig organist Dom in Utrecht over Lied 330.
Tijdens de collecte: de Aria Sebaldina   van Johann Pachelbel, organist Sebalduskirche in Neurenberg.
Bij uitgang:  Allegro uit Concerto van L. Manzia in een bewerking van Johann Gottfried Walther.
 
Voorganger: ds.Hans Oosterhoff
Organist: Auke de Boer
 
Orgelspel
Welkom
Aanvangslied:  Psalm 122
1: allen
2: couplet: vrouwen;  refrein: allen
3: couplet: mannen;  refrein: allen
Bemoediging en Groet
Gebed om ontferming, besloten met ‘kyrië’ 299b
Gloria-lied: 985  Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven
 
Kinderen
 
Gebed van de zondag
 
Eerste lezing: Ezechiël 34: 20 - 27
Zingen: Lied 23c  Mijn God, mijn Herder, zorgt voor mij
Evangelielezing: Mattheüs 22: 34 – 40
Zingen: Lied 330  Woord dat ruimte schept
 
Preek
Zingen: Lied 326  Van ver, van oudsher aangereikt
 
Wij gedenken Rinske Folkertsma-Dijk, en zingen Lied 978: 4
Gebeden
Collecte
Slotlied: 1014  Geef vrede door van hand tot hand
Zegen
Orgelspel

terug
 


 
 
 

Open Kerk
datum en tijdstip 15-08-2018 om 14.00
meer details

High tea 75 plus
datum en tijdstip 15-08-2018 om 14.30
meer details

Gebedsgroep
datum en tijdstip 15-08-2018 om 19.00
meer details

 
Links 
Contact
Kerkelijk bureau
Harddraversdijk 1
9101 XA Dokkum
Email: 
Telefoon: 0519-293650
  meer
 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:


Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.